เกี่ยวกับเรา

จัดฟันสวย_ขอนแก่น1

สตูดิโอเดนทัลมีความตั้งใจในการให้บริการทันตกรรมด้วยบริการที่มีคุณภาพจากทีมทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาที่มีประสบการณ์สูง เราเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยและดีที่สุด ผ่านการฆ่าเชื้อจากระบบที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อสุขภาพฟันที่ดี และเพื่อความสวยงามที่เป็นที่สุดของคุณค่ะ

"ไม่ว่าใครก็มีรอยยิ้มที่สวยที่สุดได้ที่สตูดิโอเดนทัล"

คุณสามารถรับคำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับฟัน รอยยิ้ม และรูปหน้าของคุณได้ที่สตูดิโอเดนทัล โดยทันตแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆ ดังนี้ค่ะ

- ทันตกรรมจัดฟัน ORTHODONTICS
- ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม/ทันตกรรมหัตถการ OPERATIVES
- ทันตกรรมประดิษฐ์ (ทำฟันปลอม) PROSTHODONTICS
- ปริทันตวิทยา (รักษาโรคเหงือก) PERIODONTICS
- วิทยาเอ็นโดดอนต์ (รักษารากฟัน) ENDODONTICS
- ทันตกรรมรากเทียม IMPLANTS
- ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ORAL SURGERY