รีวิวเคสจัดฟัน (Cases Review)

รีวิวผลลัพธ์การรักษาด้วยการจัดฟันใส Invisalign, การจัดฟันโลหะชนิดรัดยาง (3M Gemini),

การจัดฟันแบบไม่ใช้ยางรัด ดามอน (Damon), การจัดฟันเซรามิคแบบไม่ใช้ยางรัด (Damon Clear/Clarity Ultra)

เราให้การรักษาโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการจัดฟันที่ได้รับ Invisalign Platinum Provider ตั้งแต่ปี 2019-2021

รีวิวเคสจัดฟัน Invisalign

รีวิวเคสจัดฟัน Damon

Message Us