รีเทนเนอร์ (Retainers)

รีเทนเนอร์ (Retainers)

รีเทนเนอร์ (Retainer) คือเครื่องมือที่ช่วยคงสภาพฟันที่เราจัดมาให้คงอยู่ในรูปแบบเดิมภายหลังการถอดเครื่องมือจัดฟันแล้ว 

ทำไมถึงต้องใส่รีเทนเนอร์?

หลังจากที่เราถอดเครื่องมือจัดฟัน ฟันของเราจะพยายามเคลื่อนตัวกลับไปยังตำแหน่งเดิมของฟันก่อนการจัดฟัน เนื่องจากเนื้อเยื่อบริเวณรอบฟันและรากฟันยังไม่ได้ปรับเรียงตัวใหม่อย่างสมบูรณ์ รีเทนเนอร์จึงมีหน้าที่ควบคุมตำแหน่งฟันให้อยู่ที่เดิมจนกว่าเนื้อเยื่อต่างๆ ที่ช่วยยึดฟันจะปรับเรียงตัวเสร็จสมบูรณ์ 

ระยะเวลาในการใส่รีเทนเนอร์ต้องนานแค่ไหน?

โดยส่วนใหญ่หลังจากจัดฟันเสร็จ คุณหมอจัดฟันจะแนะนำให้ใส่รีเทนเนอร์เป็นประจำทั้งกลางวันและกลางคืนช่วงเวลา 1-2 ปีแรก หลังจากนั้นจะใส่เฉพาะตอนกลางคืนต่อเนื่องตามความเหมาะสมกับคนไข้แต่ละคน

ผลที่เกิดจากการไม่ใส่รีเทนเนอร์

หากไม่ใส่รีเทนเนอร์ฟันที่จัดเสร็จแล้วก็มีโอกาสที่จะค่อยๆ ล้มและกลับไปเป็นสภาพเดิม หรือมีการบิดเบี้ยวของแนวฟันได้และอาจทำให้ต้องกลับมาจัดฟันอีกครั้งซึ่งทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

รีเทนเนอร์ที่นิยมใส่กันมี 2 แบบ คือ รีเทนเนอร์แบบใส และ รีเทนเนอร์แบบลวด ซึ่งทั้งสองแบบก็มีข้อดี-ข้อเสียแตกต่างกันไป

ใครควรทำรีเทนเนอร์แบบใสบ้าง?

คนที่เคยจัดฟันมาแล้วและต้องการความสวยงาม เวลายิ้มหรือพูดจะไม่มีลวดของรีเทนเนอร์ให้กังวลใจ 

ข้อควรปฏิบัติในการใส่รีเทนเนอร์

  • ควรใส่รีเทนเนอร์ตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด เพราะหากละเลยอาจทำให้ฟันเคลื่อนจนต้องไปจัดฟันใหม่ได้
  • เมื่อถอดรีเทนเนอร์ ควรล้างทำความสะอาดทันที และแช่ไว้ในน้ำสะอาด หรือเช็ดให้แห้งและเก็บไว้ในกล่องให้มิดชิด โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความร้อนและสารเคมี
  • หากรีเทนเนอร์เกิดความเสียหาย หรือผิดรูป ให้ไปพบทันตแพทย์ทันทีเพื่อเปลี่ยนอันใหม่