อัตราค่ารักษา

ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic Treatment)

ทันตกรรมบูรณะ และทันตกรรมเพื่อความสวยงาม (Operative and Cosmetic Dentistry)

ทันตกรรมรักษารากฟัน (Root Canal Treatment)

ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontic Treatment)

ทันตกรรมปริทันตวิทยา (Periodental Treatment)

ทันตกรรมรากเทียม (Implant)

ศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร (Maxillofacial Surgery)

เอกซ์เรย์ฟันและกะโหลกศีรษะ (X-ray)

Message Us