สตูดิโอเดนทัล ขอนแก่น คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

ให้การรักษาและให้คำปรึกษาด้านการจัดฟันทุกรูปแบบ จัดฟันทั่วไปแบบใช้ยางรัด (3M Gemini), จัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign), จัดฟันระบบดามอน (Damon, Self-Ligating), จัดฟันแบบเซรามิค (Damon Clear), จัดฟันเด็ก (Interceptive Orthodontic Treatment), จัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกร (Orthognathic Surgery) เพื่อแก้ไขความผิดปกติของใบหน้า และรักษาโรคในช่องปากทั่วไป ในราคาที่ไม่แพง 

บริการที่สตูดิโอเดนทัล

ให้บริการโดยทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการจัดฟัน และทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา ที่ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภาและราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย สามารถตรวจและขอรับคำปรึกษาได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย