สตูดิโอเดนทัล ขอนแก่น คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

ให้การรักษาและให้คำปรึกษาด้านการจัดฟันทุกรูปแบบ จัดฟันทั่วไป (3M Gemini) จัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign) จัดฟันด้วยระบบดามอน (Damon) จัดฟันเด็ก (Interceptive Orthodontic Treatment) จัดฟันแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ จัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกร (Orthognathic Surgery) เพื่อแก้ไขความผิดปกติของใบหน้า และรักษาโรคในช่องปากทั่วไป ในราคาที่ไม่แพง 

บริการที่สตูดิโอเดนทัล

ให้บริการโดยทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการจัดฟัน ที่ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภา สามารถตรวจและขอรับคำปรึกษาได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย