7 ลักษณะฟัน ที่ควรจัดฟัน!

ฟันที่ควรจัด
วันนี้สตูดิโอเดนทัล มีลักษะฟัน 7 แบบ ที่เป็นข้อสังเกตว่าเหมาะสมสำหรับการจัดฟัน ซึ่งจะช่วยให้มีการบดเคี้ยวที่ดี สามารถทำความสะอาดฟันได้ง่ายมีสุขภาพช่องปากที่ดี และสามารถช่วยแก้ไขลักษณะริมฝีปากและใบหน้าของคุณให้ดีขึ้นได้ค่ะ
 
หากคุณมีปัญหาหรือมีลักษณะฟันเหล่านี้ สตูดิโอเดนทัลแนะนำให้เข้ามาปรึกษากับทันตแพทย์จัดฟันของเราก่อนนะคะ ว่าสมควรที่จะจัดฟันหรือไม่
 
1. ฟันยื่น (Protruding Teeth)
2. ฟันซ้อนเก (Crowding)
3. ฟันสบคร่อม ฟันล่างคร่อมฟันบน (Cross Bite)
4. ฟันห่าง (Spacing)
5. ฟันสบลึก (Deep Bite)
6. ฟันสบเปิด (Open Bite)
7. ฟันกัดเบี้ยว (Midline Shift)
ฟันยื่น

1. ฟันยื่น (Protruding Teeth)

ฟันหน้ายื่นออกมามากกว่าปกติ ส่งผลทำให้ริมฝีปากอูม ซึ่งถ้าฟันยื่นออกมามากจะทำให้ไม่สามารถปิดริมฝีปากได้สนิท ทำให้เสียบุคลิกภาพ นอกจากนี้เสี่ยงต่อการที่ฟันหน้าจะบิ่นหรือหักจากอุบัติเหตุ

ฟันซ้อนเก

2. ฟันซ้อนเก (Crowding)

ฟันเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ เป็นที่สะสมของเศษอาหาร ทำความสะอาดยาก มีกลิ่นปาก มีหินปูนเกาะตามซอกฟันได้ง่าย เกิดโรคเหงือกอักเสบ และอาจจะเกิดฟันผุตามมาได้ ถ้าหากฟันซ้อนอยู่บริเวณฟันหน้าทำให้มีผลในเรื่องของความสวยงามเวลาพูดหรือยิ้มอีกด้วย

ฟันกัดคร่อม

3. ฟันสบคร่อม ฟันล่างคร่อมฟันบน (Cross Bite)


ฟันล่างที่สบคร่อมฟันบน ทำให้เกิดลักษณะใบหน้าเว้า หน้าเบี้ยวไม่สมมาตร และอาจทำให้เกิดความผิดปกติที่ข้อต่อขากรรไกรได้ โดยเฉพาะในเด็กควรได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรตามมา

ฟันห่าง

4. ฟันห่าง (Spacing)


ฟันซี่ที่อยู่ติดกันไม่สัมผัสกัน เกิดช่องว่างระหว่างฟัน มักส่งผลในเรื่องของความสวยงามหากเกิดฟันห่างที่บริเวณฟันหน้า ฟันห่างยังทำให้เศษอาหารจะเข้าไปติดอยู่ตามซอกฟันได้ง่าย และนอกจากนี้ยังอาจทำให้พูดไม่ชัดได้อีกด้วย

ฟันสบลึก

5. ฟันสบลึก (Deep Bite)

ฟันหน้าบนคร่อมปิดฟันหน้าล่างจนมากเกินไป เวลายิ้มแล้วจะมองไม่ค่อยเห็นฟันหน้าล่าง ทำให้ดูเป็นคนหน้าสั้น ซึ่งฟันสบลึกจะทำให้ปลายฟันหน้าล่างกัดชนโคนฟันหน้าบนด้านใน ทำให้ฟันสึก สร้างความเสียหายให้กับเหงือกและรากฟันหน้า เกิดเป็นโรคเหงือกอักเสบตามมาได้

ฟันสบเปิด

6. ฟันสบเปิด (Open Bite)


ปลายฟันหน้าบนและปลายฟันหน้าล่างห่างออกจากกันเมื่อกัดฟัน ทำให้ไม่สามารถใช้ฟันหน้าเคี้ยวอาหารได้ กัดอาหารไม่ขาด และสงผลต่อการพูดและการออกเสียงอีกด้วย

ฟันกัดเบี้ยว

7. ฟันกัดเบี้ยว (Midline Shift)


เส้นกึ่งกลางของฟันบนและล่างไม่ตรงกัน โดยอาจเกิดร่วมกับขากรรไกรบนหรือล่างเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งมากกว่า จนอาจมีผลทำให้ใบหน้ามีรูปร่างไม่สมดุลได้

——————
ก่อนเริ่มต้นจัดฟัน!! ทั้งการจัดฟันแบบใสและแบบอื่นๆ
คุณสามารถค้นหารายชื่อทันตแพทย์จัดฟันของคุณได้ที่
——————
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
IG : @studiodentalkk
TEL: 083-456-5888, 043-053-488