Studio Dental : คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม จัดฟัน ขอนแก่น

สตูดิโอเดนทัล ขอนแก่น คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
ให้การรักษาและให้คำปรึกษาด้านการจัดฟันทุกรูปแบบ

จัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign, Clear Aligner), โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการจัดฟันที่ได้รับการรับรองจากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งเทศไทย และเป็น Invisalign Platinum Elite Provider ที่มีจำนวนเคสจัดฟันแบบใสมากที่สุดในภาคอีสาน รวมทั้งเป็นวิทยากรอย่างเป็นทางการ (Official Speaker) ของบริษัท Align Technology

จัดฟันระบบดามอน (Damon Q, Damon Clear, Self-Ligating), จัดฟันทั่วไปแบบใช้ยางรัด (3M Braces), จัดฟันเด็ก (Interceptive Orthodontic Treatment), จัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร (Orthognathic Surgery) เพื่อแก้ไขความผิดปกติของใบหน้า และรักษาโรคในช่องปาก โดยทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา

บริการที่สตูดิโอเดนทัล

ให้บริการโดยทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการจัดฟัน และทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา ที่ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภาและราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เช่น รักษารากฟัน รักษาโรคเหงือก รากฟันเทียม ผ่าฟันคุด วีเนียร์ ครอบฟัน ฟันปลอม 

โดยสามารถตรวจและขอรับคำปรึกษาได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Message Us